Szczep 423 WDHiGZ „Dąbrowa” im. prof. hm. Aleksandra Kamińskiego ma swoją siedzibę w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Andersena 4 i należy do Hufca ZHP  Warszawa – Żoliborz.

W Szczepie aktualnie działają:

  • 3 gromady zuchowe,
  • 3 drużyny harcerskie,
  • 1 patrol starszoharcerski,
  • 1 drużyna wędrownicza,
  • 2 kręgi instruktorskie
  • Poczta Harcerska nr 160.

Zbiórki odbywają się w:

  • MDK przy ul. Andersena 4,
  • Szkole Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21,
  • Szkole Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99A.

Obrzędowym kolorem szczepu jest żółty i brązowy.

Hymnem szczepu jest piosenka „Zielony płomień”.

Oznaką przynależności do szczepu jest plakietka.

Konstytucja Szczepu

Zakres działania gromad zuchowych i drużyn harcerskich jest bardzo rozległy. Od turystyki, poprzez działalność ekologiczną, kulturalną, oświatową, obywatelską, sportową, do zabaw i rozrywki. Organizujemy obozy, zimowiska oraz biwaki. Wypoczynek jest pojmowany jako aktywne spędzanie czasu. Gry terenowe, techniki harcerskie, zajęcia sportowe, formy teatralne, śpiew, wspólne pląsy i zabawy, to tylko kilka elementów programów naszych wyjazdów.

Komenda Szczepu

 

Komendant phm. Filip Stojanow
Kwatermistrz szczepu pwd. Elżbieta Moleda
Zastępca ds. programu phm. Katarzyna Stojanow
Instruktor ds. organizacyjnych phm. Michał Strzałkowski

Rada Szczepu z głosem decyzyjnym

Drużynowa hm. Elżbieta Żuchowicz
Drużynowa pwd. Agnieszka Dołowa
Drużynowa pwd. Ewelina Kunka
Drużynowy pwd. Kamil Hermanowski
Drużynowa phm. Kamila Bykowska
Drużynowa, komendantka kręgu phm. Katarzyna Tomiczak
 Przewodnicząca kręgu phm. Kasia Stojanow

 

Rada Szczepu z głosem doradczym 

Wszyscy Instruktorzy Szczepu

Nasze jednostki: